PropagandaArhivă

Carnet de elev, carnet UTC si cravata utecistă
Carnetul de membru al Uniunii tineretului comunist şi cravata utecistă erau elemente cu care tinerii se întâlneau după ce ajungeau la liceu. Copiii erau pregătiţi pentru această etapă şi erau trecuţi prin celelalte două organizaţii orânduite de comunişti, “Şoimii Patriei” până la 8 ani şi “Organizaţia pionierilor” până la 14 ani. Anul

Citește...

Șnur bleu - locțiitor comandant de unitate
La data de 18 iunie 1970 Consiliul de Miniştri aproba: “Regulamentul privind descrierea şi portul uniformei de către comandanţii de pionieri şi activiştii Organizaţiei Pionierilor din Republica Socialistă România”. Acest regulament a funcţionat de la data de 1 noiembrie 1970 până în 1989, dar a fost abrogat abia prin Hotărârea numărul 735

Citește...

Ecuson pentru pionierii din ciclul primar
La data de 18 iunie 1970 Consiliul de Miniştri aproba:  “Regulamentul privind descrierea şi portul uniformei de către comandanţii de pionieri şi activiştii Organizaţiei Pionierilor din Republica Socialistă România”. Acest regulament a funcţionat de la data de 1 noiembrie 1970 până în 1989, dar a fost abrogat abia prin

Citește...

Pionier filatelist
Organizaţia de pionieri reprezenta unealta prin care Partidul Comunist Român îndoctrina copiii cu teoriile marxist-leniniste. Dacă în ţările democratice existau organizaţii de tineret de tip “Cercetaşi“, România sub regimul comunist a interzis orice formă alternativă pentru tineret, iar echivalențele erau “Şoimii Patriei”, “Organizația de Pionieri” şi “Uniunea Tineretului Comunist”, în funcţie de vârsta tânărului.  În România a

Citește...

Insigna Pionier sportiv
Organizaţia de pionieri reprezenta unealta prin care Partidul Comunist Român îndoctrina copiii cu teoriile marxist-leniniste. Dacă în ţările democratice existau organizaţii de tineret de tip “Cercetaşi“, România sub regimul comunist a interzis orice formă alternativă pentru tineret, iar echivalențele erau “Şoimii Patriei”, “Organizația de Pionieri” şi “Uniunea Tineretului Comunist”, în funcţie de vârsta tânărului.  În

Citește...

Cravată de pionier
Cravata de pionier este un simbol comun al regimurilor comuniste. Uniforma pionierului a fost introdusă în anul 1949 și a avut mici modificări de-a lungul perioadei comuniste. Cravata a rămas neschimbată până la revoluția din 1989. Culoarea roșie era culoarea partidului unic – Partidul Comunist – iar bentița tricoloră  reprezenta steagul României.

Citește...

Carnet de elev clasele V - VIII
Prea puţini îşi mai amintesc că înainte de 1989 săptămâna cuprindea şase zile lucrătoare. Acest lucru era valabil şi pentru elevi, ei mergeau la şcoală şi în ziua de sâmbătă. Pe interiorul copertei carnetului de elev exista un spaţiu dedicat orarului. Vă prezentăm cum arăta carnetul unui elev din cilclul gimnazial în anul 1985.

Citește...

Primul tren soseste in Gara Brașov cu ocazia inaugurarii acesteia la  19 august 1962.
Astăzi deschidem o nouă categorie şi prezentăm in premieră aceste fotografii document de la inaugurarea Gării Braşov. După distrugerea vechii gări, afectată de bombardamentele din timpul războiului, la 19 august 1962 era inaugurată noua clădire a gării şi sosea primul tren. Clădirea a fost construită în 17 luni în perioada 1960-1961 după  un proiect al

Citește...