Acuarela “Pictor”

Acuarela “Pictor” este unul din puţinele lucruri cu care am copilărit şi încă se mai fabrică şi astăzi într-o formă aproape identică. Este cel mai popular produs al Combinatul Fondului Plastic ( C.F.P ).

Date istorice:

1952-În Bucureşti se înfiinţează Combinatul Fondului Plastic ( C.F.P), unitate economică aducătoare de venituri membrilor U.A.P (Uniunii Artiştilor Plastici din Romȃnia). Atelierele de lucru erau în 11 imobile diferite din Bucureşti şi se împărţeau în ateliere de sculptură ( turnătorie bronz, cioplitorie piatră, etc), ceramică, textile, sticlă, gravură. Înfiinţat că unitate productivă prin deciziile Fondului Plastic nr. 9997/29.12.1952 şi nr. 11547/31.12.1954, şi care funcţionează în baza Deciziei nr. 119/12.04.1991 a U.A.P.este parte integrantă a patrimoniului U.A.P.

1961-Se înfiinţează agenţia de publicitate ARTIS, a U.A.P, care avea că scop rezolvarea tuturor problemelor legate de publicitate a întreprinderilor şi instituţiilor de stat. La dată de 26 iulie 1961 s-a încheiat un acord între editura Scȃnteia şi Fondul Plastic (F.P), prin care întregul volum de lucrări şi personalul au fost preluate de F.P. Proiectarea grafică şi executarea tipografică a materialelor publicitare (afişe, pliante, cataloage, reviste, filme publicitare de desen animat, panouri publicitare, etc) aduceau un beneficiu inestimabil Uniunii. Comenzile prin această agenţie au depăşit aşteptările, astfel incȃt numai în anul 1962, s-au încheiat contracte în valoare de 12 mil. lei.

1965-Prin Hotarȃrea Consiliului de Miniştri se trece în folosinţă gratuită veşnică, un teren de 17.040 mp., în prezent str. Băiculeşti nr. 29, sector 1, Bucureşti. La solicitarea U.A.P s-a elaborat proiectul pentru construcţia unui complex în care să se poată desfăşura întreagă activitate de producţie a C.F.P. Consiliul de Miniştri al R.P.R. aprobă proiectul de ansamblu şi introducerea în planul de investiţii al U.A.P, finanţarea lucrărilor fiind făcută din fondurile proprii ale F.P. (grafice prevăzute la art. 17 din H.C.M nr 808/ 07.08.1962).

1966 –1972-U.A.P construieşte pe acest teren o fabrică, un complex de clădiri multifuncţionale, Combinatul Fondului Plastic. Aici se puteau execută lucrări, după prototipurile artiştilor, acoperind cca. 18 tehnologii diverse (ceramică, sticlă, textile, metal, lemn ). Micile ateliere au fost atunci înlocuite cu o întreprindere unică în Bucureşti, prin domeniul de activitate. În 1972 se începe producerea de culori pentru pictură, cu o gama diversificată (ulei, tempera, guaşe, acuarelă, etc.), cu mare succes pe piaţă internaţională, fiind de bună calitate şi la preţuri rezonabile.

1976-Se înfiinţează atelierele tipografice prin care se puteau onora contractele cu diverse instituţii dar unde se tipăreau şi cataloage, afişe, pliante, etc., pentru membrii U.A.P.

1991-Cele mai solicitate acuarele “Pictor”s-au produs în acest an în cantitate de 861.181 buc. Valoarea producţiei marfă realizată în 1991 este de 2,7 ori mai mare decât cea din 1990. Agenţia ARTIS a avut o creştere de 49 % la volumul prestărilor, din care 24% la beneficiul net, faţă de anul 1990.

Galerie(clic pe săgeți pentru a vedea toate imaginile):

Lasă un mesaj

Adresa de email nu va fi afișată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *